Projekt

VÝZKUM A VÝVOJ NOVÉ GENERACE SOFTWAROVÉ PLATFORMY PRO KOMPLEXNÍ SPRÁVU ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU VÝVOJE SOFTWARU

je spolufinancován Evropskou Unií.

Projekt je zaměřen na vývoj nové generace softwarové platformy JunoPro, která vytváří komplexní ekosystém pro správu, řízení a plánování životního cyklu vývoje softwaru ADLM a rozšiřuje jí také o Test Case Management. Výstupem projektu bude nová softwarová platforma JunoPro.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Have a cookie!

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking on Agree you accept the use of these cookies. Yum!

Capterra